Lejebetingelser

 • 1. Medbring ALTID kørekort/pas SAMT sygesikringsbevis.
 • 2. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje, kun ved tilladelse fra Dansk UnderholdningsTeknik.
 • 3. Det lejede udstyr skal afhentes af lejeren, eller hans repræsentant, hos Dansk UnderholdningsTeknik. Lejen beregnes altid udfra, de af Dansk UnderholdningsTeknik fastsatte priser. Det lejede udstyr er Dansk UnderholdningsTekniks ejendom.
 • 4. Dansk UnderholdningsTeknik forbeholder sig ret til at godkende transporten.
 • 5. Forundreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.  Dansk UnderholdningsTeknik forbeholder sig ret til at udleje andet udstyr end aftalt, men med samme funktioner. I det tilfælde vil Dansk UnderholdningsTeknik kontakte lejeren.
 • 6. Afbestilling af lejet udstyr skal ske 4 hverdage før 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 4 hverdage debiteres 50 % af lejebeløbet. Såfremt at det bestilte ikke afhentes debiteres lejeren hele lejebeløbet + gebyr på 10 % for klargøring af udstyret.
 • 7. Lejeren skal have viden om, brug af det lejede udstyr. Det lejede udstyr skal altid afleveres i den udlejede stand. Hvis lejet udstyr afleveres i defekt stand og med mangler, debiteres lejeren for reparationen eller nyprisen for det lejede udstyr. Ved tyveri anmeldes dette til Dansk UnderholdningsTeknik og politiet straks. Lejeren eller dennes forsikring erstatter det lejet udstyr til nypris.
 • 8. Dansk UnderholdningsTeknik er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. Lejers forsikring skal dække evt. skader på folk eller andet grej. Dansk UnderholdningsTeknik kan ikke holdes ansvarlig for, forkert brug af lejet udstyr, instruktion gives af alle produkter udlejet igennem Dansk UnderholdningsTeknik.
 • 9. Det lejede udstyr må ikke uden aftale med Dansk UnderholdningsTeknik anvendes udendørs.
 • 10. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden aftale med Dansk UnderholdningsTeknik.
 • 11. Lejet udstyr kan afhentes kl. 16.30 på hverdage, om lørdagen efter kl. 12.00 hvis ikke andet er aftalt. Korteste lejeperiode er 1.dag. Første lejedag starter ved afhentning hos Dansk UnderholdningsTeknik. Tilbagelevering skal på hverdage ske inden kl. 16.30. om lørdagen inden kl. 12.00. Eller efter aftalt tidspunkt.
 • 12. Kabler skal oprulles rigtig! Oprulning af kabler faktureres på timebasis for lejers regning. Medleverede pærer skal tilbageleveres ellers debiteres den til nypris. Defekte pærer leveres tilbage i kasse for ny pære med påskrift defekt.